Als doen teveel kost en laten niet vanzelf gaat

Doen! en laten coaching - bedrijf

De praktijk wijst uit dat coachen een effectief HRD instrument is voor de ontwikkeling van mens en organisatie. Leerdoelen waarvoor coaches vaak worden ingezet:

Doen! en laten coaching kan onderdeel zijn van een HR aanbod van een organisatie door:

Doen! en laten coaching werkt onder andere voor de zakelijke dienstverlening en de zorg.

Klik voor werkwijze en praktische informatie.