Kennismaking en intake

Bel of mail als je interesse hebt in een coachtraject. Dan maken we een afspraak voor de (kosteloze) intake. Doorgaans vindt dat gesprek binnen een week plaats. De intake is bedoeld om met elkaar kennis te maken en te onderzoeken welke toegevoegde waarde een coachtraject voor jou kan hebben. En om te kijken of het klikt. Dat wil zeggen: hebben we er allebei vertrouwen in dat ik de juiste coach ben om je te begeleiden in je ontwikkeling. Onze afspraken leg ik schriftelijk vast. Als tijdens het traject blijkt dat nieuwe inzichten vragen om nieuwe accenten, dan stellen we jouw leerdoelen bij.

Bedrijf
Soms komen mensen in opdracht van hun werkgever. Dan doe ik doorgaans een dubbele intake: eerst met degene die in coaching gaat en daarna een driegesprek met zijn of haar leidinggevende erbij. Van belang is dat we vooraf heldere afspraken maken. Over de doelstelling, de vertrouwelijkheid, de rolverdeling, de werkwijze, het tijdspad en de evaluatie.

Hou vol!
Een coachtraject bestaat, naast de intake, vaak uit zes tot acht gesprekken van maximaal anderhalf uur. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling, maakt je eigen keuzes en zet je eigen koers uit. Als coach ondersteun ik je daarbij. Ik werk met tussentijdse opdrachten. Dan breng je je nieuwe inzichten direct in de praktijk en merk je waar je tegenaan loopt. Kijken naar jezelf en je eigen gedrag vraagt om lef en doorzettingsvermogen. En om oefenen. Jezelf verder ontwikkelen is mooi en lastig tegelijk. Het levert uiteindelijk veel op. Volhouden dus!

Nagesprek
Standaard bel ik iedereen die bij mij in coaching is geweest twee maanden na afloop van het traject.
Om eens te horen hoe het gaat.

Locatie
De coachgesprekken vinden plaats in mijn praktijk op de Kerkstraat 107 in Amsterdam.

Tarieven
Individueel
Doen! en laten coaching € 85 per gesprek
Doen! of laten eenmalig € 100

Bedrijf
Doen! en laten coaching € 125 per gesprek

De intake is kosteloos. Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW en eventuele reiskosten.
Aangepast tarief voor studenten en starters is bespreekbaar.